Amalgámová nebo kompozitní výplň?

12

ŘIJ 2020

Zubní výplně, neboli plomby, jsou obecně materiály, kterými zubní lékař doplňuje zub do jeho původního tvaru poté, co byla jeho část destruovaná nejčastěji kazem nebo úrazem. V zásadě existují dva základní materiály používané pro zhotovení dlouhodobě stálých výplní a to amalgám (černá plomba) a fotokompozitní materiál (bílá plomba). Oba materiály mají své výhodné, ale i nevýhodné vlastnosti.

Fotokompozitní materiály jsou plastické pryskyřičné hmoty smíchané se skelnými částicemi a tuhnou po osvícení modrým světlem. Fotokompozita se vyrábí ve všech odstínech zdravých zubů a lze s jejich pomocí přesně napodobit původní barvu zubu a docílit maximálně estetického výsledku. Mají tedy nezastupitelnou úlohu při opravách a rekonstrukcích předních zubů. Výhodnou vlastností fotokompozit proti amalgámu je vazba těchto materiálů ke zbývajícímu zubu a tím i  lepší přenos žvýkacích sil na původní zub.  Výrazně se tak snižuje riziko jeho rozlomení oproti stejnému zubu s amalgámovou výplní.

Moderní kompozita jsou vysoce odolná, barevně stálá a jsou vhodná i k ošetření zadních zubů. Další výhodou je šetrnost ke zdravé části zubu díky odolnosti fotokompozita v tenké vrstvě díky čemuž není nutné odstraňovat zdravý zub na úkor výplně jako je tomu u amalgámu. Bílé výplně jsou naprosto inertní (neškodné) a neuvolňují žádné látky, jako se uvolňuje například rtuť a jiné kovy z nekvalitně zhotovených amalgámů. Podmínkou pro správné zhotovení výplně z kompozita je vrstvení (stratifikace) po malých vrstvičkách, což je technicky a časové náročné. Nevýhodou je tedy doba zhotovení, která se pohybuje od cca 45 – 90 minut dle rozsahu výplně. Pokud je bílá – kompozitní výplň zhotovena dle daných postupů (např. použití kofferdamu) a pacient dodržuje zásady správné zubní hygieny, její životnost může být třicet i více let.

 

 

Zpět