Vstupní vyšetření

Jak probíhá vstupní vyšetření?

Vstupní vyšetření je prvním kontaktem s námi a je velmi významné z hlediska budování důvěry mezi pacientem a lékařem. První návštěva je zahájena představením lékařů a ordinace. Následuje krátký rozhovor, během kterého lékař zjistí celkový zdravotní stav pacienta, důvody návštěvy zubní ordinace a očekávání a představy týkající se ošetření v naší ordinaci. Následně lékař zhotoví RTG snímky (OPG a bite-wing) a detailně vyšetří chrup, dásně a sliznice. Na základě poznatků z klinického a RTG vyšetření navrhne lékař možnosti terapie a její postup. Nikdy se nezaměřujeme pouze na jeden zub, chrup však vnímáme jako funkční celek. Terapii navrhujeme komplexně, tak aby byl vždy dosažen optimální, funkční i estetický, výsledek. Plán ošetření vždy realizujeme s ohledem na přání, očekávání a možnosti pacienta. Na základě domluvy mezi lékařem a pacientem se zhotoví definitivní plán ošetření, s podrobným rozpisem plánovaných zákroků a to včetně cenové kalkulace jednotlivých zákroků. Tento definitivní plán bude mít každý pacient k dispozici v tištěné i elektronické podobě, tak aby měl vždy přesné informace o následujícím zákroku a jeho ceně. Ošetření plánujeme do etap podle jejich akutnosti a také finanční náročnosti, taky abychom maximálně vyšli vstříc možnostem a potřebám pacienta.

Co vstupní vyšetření zahrnuje?

  • rtg snímek typu OPG - přehledový rentgen (plánování zákroků, poloha osmiček)
  • 2 až 4 rtg snímky typu bite-wing (detekce kazů v mezizubních prostorech)
  • dle potřeby snímky celých kořenů zubů (detekce zánětů u špiček kořenů)
  • detailní vyšetření zubů, stávajících výplní, korunek a můstků pomocí mikroskopu
  • vyšetření dásní a parodontálních kapes (žlábky kolem zubů s paradentózou)
  • konzultace zjištěného stavu a návrh ošetření
  • zhotovení komplexního plánu s cenovou kalkulací zákroků
Chcete zjistit stav vašeho chrupu? Objednejte se ještě dnes!