Zubní péče - implantáty

Zubní implantáty

Ztráta zubu je vždy nepříjemná, zejména pokud se jedná o zub ve frontálním úseku chrupu. Zubní implantáty jsou v současné době nejideálnějším ošetřením v případě ztráty jednoho, ale i více zubů. Implantát dokáže ztracený zub zcela nahradit funkčně i esteticky. Výhodou implantátu je pocit vlastního zubu, protože implantát je v ústech pevně fixován (srostlý s kostí). V případech, kdy nahrazujeme více zubů nebo dokonce všechny zuby v čelisti pomocí implantátů, odpadá nepříjemné vyndávání snímatelné protézy. U náhrady jednoho zubu pomocí implantátu odpadá nutnost brousit sousední zuby (pokud jsou zdravé), jako je tomu u ošetření pomocí fixního můstku.

Implantát dokáže ztracený zub zcela nahradit funkčně i esteticky

Je implantát dlouhodobé řešení?

Pokud je pacient celkově zdravý, je pravděpodobnost přijmutí implantátu pacientem po jednom roce kolem 99%. Implantáty jsou vyrobeny z čistého titanu s bioaktivním povrchem a lehce se tak spojí s kostí. Rizikovými pacienty jsou lidé s těžkými systémovými chorobami, pacienti se silně narušeným imunitním systémem, velmi silní kuřáci a lidé, u kterých není předpoklad pečlivého dodržování ústní hygieny. U těchto pacientů jsou rizika hodnocena individuálně a pacienti jsou s nimi vždy předem obeznámeni. 

Průběh ošetření zubním implantátem

Samotnému zavedení implantátu předchází důkladné odebrání anamnézy vhledem ke stanovení rizik a velmi detailní vyšetření, plus analýza místa budoucího umístění implantátu. Lékař klinicky zhodnotí rozsah defektu, množství a kvalitu měkkých tkání (dáseň a sliznice), množství kosti a vztahy čelistí mezi sebou. Následuje rozbor situace na 3D rentgenovém snímku (CT), pomocí kterého lékař vybere nejvhodnější typ, délku a průměr implantátu. Zavedení titanového implantátu je nebolestivý zákrok a po několika hodinách je možné vykonávat běžnou pracovní činnost bez výrazného omezení. Po samotné implantaci (chirurgická fáze) kost v okolí implantátu doroste běhen 3-6 měsíců a upevní jej v dané pozici (fáze hojení). Po vyhojení se implantát opět obnaží a otiskne se jeho pozice. V laboratoři vytvoří konstrukci připomínající nabroušený zub, která se do implantátu našroubuje. Na tuto konstrukci se pak zhotovuje korunka, podobně jako na nabroušený vlastní zub. Celková doba ošetření, od zavedení implantátu po odevzdání korunky, se pohybuje od 4 do 8 měsíců.

Péče o zubní implantát

O zubní implantáty se musí pečovat stejně jako o vlastní zuby. Při špatné ústní hygieně hrozí odhojení implantátu a jeho ztráta. Chceme-li, aby byl implantát ve funkci několik desítek let, je nutné ho pravidelně klinicky a rentgenologicky kontrolovat.