Zubní péče - Kořenové kanálky

Ošetření kořenových kanálků

Ošetření kořenových kanálků se odborně nazývá ENDODONCIE. V každém zubu se nachází dutina, vyplněná měkkou tkání s nervy a cévami. Říká se jí zubní dřeň. Ta pokračuje ve formě kanálků (odtud ošetření kořenových kanálků) až ke špičce každého kořene. Pokud se zubní dřeň zanítí, zub začne bolet nejčastěji na termické podněty (studené/teplé) nebo na dokousnutí. K zánětu nejčastěji dochází následkem hlubokého kazu (bakterie z kazu přestoupí do dřeně) nebo po úrazu (zlomenina zubu). Jedinou možností, jak zub s poškozenou dření zachovat v ústech, je “ošetřit kořenové kanálky”.

Průběh ošetření kořenových kanálků

Pokud je dobře aplikována anestezie (místní znecitlivění), je toto ošetření bezbolestné. V první fázi lékař nalezne samotnou dutinu v zubu a následně i vstupy do kořenových kanálků, které se nacházejí na spodině dutiny. Pomocí drobných nástrojů odstraní odumřelou zubní dřeň, změří délku kořenový kanálků, rozšíří průměr kořenových kanálků a důkladně je vypláchne dezinfekcí tak, aby se odstranil zánět uvnitř zubu. V naší ordinaci ošetřujeme kořenové kanálky za použití operačního mikroskopu, který nám umožňuje zvětšit zub až 40x. Lékař tak může pracovat s maximální přesností a zvýšit tak i pravděpodobnost úspěchu ošetření. Celková doba ošetření se pohybuje dle náročnosti a počtu ošetřovaných kanálků od 1,5 do 3 hodin. Endodontické ošetření je jedním z nejnáročnějších úkonů ve stomatologii, jak po stránce technologické, tak i materiální. Tato náročnost dělá z kvalitního ošetření kořenových kanálků také jedno z nejdražších ošetření u zubního lékaře.

Endodoncie je jedinou cestou k zachování zubu se zanícenou dření

Úspěšnost endodoncie

Zub s infikovanou zubní dření je bez ošetření kořenových kanálků odsouzen k vytrhnutí. Díky dodržování přesně definovaných postupů a použití moderního vybavení zahrnující operační mikroskop, dále přístroj přesného měření délky kanálků, přístroj pro plnění kanálků teplou gutaperčou apod., dosahujeme úspěšnosti ošetření 95-98%. Úspěchem se myslí odstranění zánětu ze zubu a jeho okolí a vyhnutí se extrakci (vytržení). Při nedodržení některého z postupů dezinfekce, čištění a plnění kanálků je úspěšnost léčby po deseti letech méně jak 50%.