Je implantát dlouhodobé řešení?

23

KVĚ 2021

Zubní implantát je dokonalá náhrada zubu, která plní všechny jeho původní funkce. Ztráta zubu je vždy nepříjemná, zejména pokud se jedná o zub ve frontálním úseku chrupu. Zubní implantáty jsou v současné době nejideálnějším ošetřením v případě ztráty jednoho, ale i více zubů. Implantát dokáže ztracený zub zcela nahradit funkčně i esteticky.

Výhodou implantátu je pocit vlastního zubu, protože implantát je v ústech pevně fixován (srostlý s kostí). V případech, kdy nahrazujeme více zubů nebo dokonce všechny zuby v čelisti pomocí implantátů, odpadá nepříjemné vyndávání snímatelné protézy. U náhrady jednoho zubu pomocí implantátu odpadá nutnost brousit sousední zuby (pokud jsou zdravé), jako je tomu u ošetření pomocí fixního můstku.

Pokud je pacient celkově zdravý, je pravděpodobnost přijmutí implantátu pacientem po jednom roce kolem 99%. Implantáty jsou vyrobeny z čistého titanu s bioaktivním povrchem a lehce se tak spojí s kostí. Rizikovými pacienty jsou lidé s těžkými systémovými chorobami, pacienti se silně narušeným imunitním systémem, velmi silní kuřáci a lidé, u kterých není předpoklad pečlivého dodržování ústní hygieny. U těchto pacientů jsou rizika hodnocena individuálně a pacienti jsou s nimi vždy předem obeznámeni.

O zubní implantáty se musí pečovat stejně jako o vlastní zuby. Při špatné ústní hygieně hrozí odhojení implantátu a jeho ztráta. Chceme-li, aby byl implantát ve funkci několik desítek let, je nutné ho pravidelně klinicky a rentgenologicky kontrolovat.

 

Zpět